×
Vedoucí souboru:
Pavel Peržela
Luční 998
69642 Vracov
Technické věci:
Aleš Mopils

V posledních deseti až patnácti letech provedl soubor několik významných programů motivovaných vždy některou z písní našeho regionu, nebo tématicky zaměřených. Názvy byly podle písní nebo náplně programu jako například : Gdyž sem slúžíl císařovi, Fašaňku, fašaňku, Fialenko modrá aneb z písní botanických, Cesty Vracovjáků, Vzpomínka na turecké vojny, Soud Ivy Hromkové, Mamičko, tatíčku, Pod Slavkovem, Tanec zapomenutý Bohem i lidmi, Koně moje, Pod Veronú, Poklady, Odkaz legend aj. Celková činnost a zaměření s důrazem na zvykosloví předurčilo soubor Marýnka k pravidelnému zařazení do programů všech regionálních a mnoha mezinárodních festivalů jak u nás, tak i v zahraničí. Vždy jsme ale měli na paměti odpovědnou reprezentaci našeho města a regionu, ať to byly festivaly v České Republice, nebo ve Francii, Německu, Polsku, či Španělsku. V posledních letech se naší domovskou scénou stal hudební sál Nadace Chamartín, kde probíhají i zkoušky muziky a taneční skupiny, ženský sbor stále zkouší v hudebně MKK a mužský sbor už po mnoho let ve sklepě č. 17 v Barákách.

Bzenecké krojované vinobraní 2023

17. září 2023

Letošní Bzenecké krojované vinobraní bylo až moc slunečné. Prošli jsme se po Bzencu v průvodě, zarazili sme horu a nakonec se moc rádi zchladili ve třech sklepech (díky Otovi).

Mlýnské kolo 2023

30. července 2023

Mlýnské kolo ročník 2023 poznamenaly narozeniny Pavla Petržely. Přál mu každý, kdo se dostal na plac. Takže i tady Pavle, vše nejlepší k tvým 70. narozeninám. Jinak vše se povedlo, program se tentokrát natáhnul až na tři hodiny. Slunko svítilo do konce, první dešťové kapky nás vyprovodily při odchodu. Za rok se uvidíme v Bohuslavicích zase.

Strážnice 2022

24., 26. června 2022

Letošní Strážnice se vydařila až moc. Slunko pálilo a nebylo úniku. Vystupovali jsme dvakrát v programu Píseň – jiná forma vína ve Skanzenu. Poprvé v pátek 17:00-19:00, podruhé v neděli 10:00-12:00. Celkem se nás za oba dva dny vystřídalo 35 z cimbálky, tanečníků a mužského sboru.

Vánoční koncert a žehnání vín

27. prosince 2019

Při vernisáži betlémů a zahájení Vánoc v Chamartínu v hudebním sále Nadace v Luční ulici ve Vracově provedla muzika souboru Marýnka spolu s oběma sbory a sólisty malý vánoční koncert, ve kterém kromě koledních zpěvů zazněly i lidové chorály a dvě pastorely. Slovácká pastorela in G a Hej, hej, jeden i druhej od Tomáše Norberta Koutníka. Na závěr koncertu vytvořili členové souboru živý betlém. Následovalo Svatojánské žehnání vín se společným pozpíváním ( a nejen vánočním )

Odkaz legend

10. listopadu 2019

Záběry ze souborového pořadu Odkaz legend, kterým jsme chtěli připomenout velké osobnosti lidové muziky a zpěvu, kteří byli vzorem jek hrou a zpěvem, tak výchovou ostatních a chtěli jsme jim tímto vyjádřit úctu a vděk. Byli to : Karel Bimka, Slávek Jakubíček, Václav Harnoš, Amálka Kristová, Zdena Hovorková, Horymír Sušil, Martin Holý a Hynek Bím .

Video z této akce si můžete prohlédnout zde

Hostování ve Španělsku

červen 2019

Při výročí 25 let trvání Nadace Chamartín ve Španělsku zahrála a zazpívala naše cimbalistka Pavlína Varmužová se Symfonickým orchestrem Chamartín v centru Alfreda Krause v Madridu. Po sólovém danaji Na petrovských dolinách byly na pořadu skočné z Milotic s orchestrem. Pro soubor Marýnka a pro Vracov to byla skvělá reprezentace.

Video z této akce si můžete prohlédnout zde

Co o nás píší na městě si můžete prohlédnout zde