×
Vedoucí souboru:
Pavel Peržela
Luční 998
69642 Vracov
Technické věci:
Aleš Mopils

Folklorní soubor Marýnka Vracov vznikl v roku 1981 po rozdělení tehdejšího Slováckého krúžku, složeného převážně z odchovanců dřívějšího slováckého tanečního uskupení odchovanců ředitele Zdeňka Hlavsy staršího. Cimbálová muzika byla tehdy složena z bývalých Kaštánků, kteří byli posíleni staršími hudci a hrála pod vedením učitele Mojmíra Vlkojana. Mimo svých vlastních akcí doprovázela taneční skupinu pod vedením Pavla Petržely. I přes předčasný odchod primáše Mojmíra Vlkojana do muzikantského nebe se podařilo muziku udržet a primášových houslí se chopil jeho odchovanec Petr Vašíček. Pod jeho vedením pokračovala muzika v růstu, i když se složení postupně měnilo. Nutno říci, že s Marýnkou spolupracovali skvělí muzikanti, jako např. cimbalisté Jiří Galuška, kontráši Radek Tesařík a Josef Kútný ( ten si s námi občas zahraje i dnes).Tím se postupně dostávala do povědomí příznivců, ale i odborné veřejnosti. Pozváním dramaturgem brněnského rozhlasu Jaromírem Nečasem k záznamu první krátké profilové nahrávky byl položen základ pro vytvoření mužského sboru. Tem začíná pracovat od druhé poloviny roku 1986. Má tedy za sebou více než třicet let velmi plodné práce. O deset let je mladší ženský sbor, jehož vznik si vlastně vynutil způsob práce souboru, který svou činnost založil hlavně na zvykoslovné náplni pořadů a obnovování tradičních prvků lidové zábavy minulých generací. Je pochopitelné, že za tak dlouholetou činností souboru jsou i změny ve složení muziky, zvláště pak taneční skupiny. Poměrně stálé složení zůstávalo u obou sborů, ve kterých došlo ke změnám až v posledních letech odchodem celé jedné generace, která byla nahrazena jen částečně.

Na postu primáše se vystřídali po Petru Vašíčkovi Miloš Fridrich, po něm Martin Tesařík, Eva Wrhelová Petrželová , Iva Hromková, Eva Kovaříková Janovská, Jarek Vlasák a alternující Jana Filípková. Za basou se vystřídali Franta Setínský, Mirek Janovský a František Gasnárek, na kontrách vynikající bratři Kolečkářovi, nebo Eva Podbrdská a Jarek Janovský, cimbál zůstával v mezidobí vždy na Pavlu Petrželovi, jinak hráli Jindra Kotek, již zmiňovaný Jiří Galuška, Pavel Varmuža starší a dnes už stabilně jeho vnučka Pavlína. Nezanedbatelnou úlohu splnili i houslisté František Nikl, Luboš Kylián a další.

Jako sólový zpěváci se prosadili Jindra Kotek, Tomáš Kořínek, Jitka Měchurová, Tomáš a Pavel Petrželovi, v koncertech Marek Válek jako host a další Taneční skupinou prošlo kolem dvou set členů a za ta léta v rámci souboru vzniklo třináct manželství.

Velmi populárními se staly vánoční koncerty souboru Marýnka, které byly provedeny v mnoha obcích a městech od roku 1995 po dnešek. Nejčastěji mimo každoročního vracovského koncertu to byla vystoupení v Bučovicích na zámku, ve Bzenci v kostele, ale také v Miloticích, Kostelci, Březové, Strání, Boršicích, Osvětimanech aj. Po celou dobu trvání byl v čele souboru Pavel Petržela, ve vedení muziky se spolu s ním střídali i primáši po dobu svého působení, ženský sbor zahájil činnost pod vedením Evy Kopřivové, později se ho ujal Pavel Petržela.

Za léta svého působení má soubor na svém kontě pět hodinových nahrávek :

  1. Koně moje – muzika (prim M. Tesařík ) a mužský sbor
  2. Co sa stalo gdysi – muzika ( prim M. Tesařík ) – sólisté a mužský sbor
  3. Hore dědinů – muzika (prim Iva Hromková ) – sólisté a oba sbory
  4. V tem vracovském poli – prim Eva Kovaříková – sólisté a oba sbory
  5. Vinšujem večer veselý – živá nahrávka - část vánočního a část vavřineckého koncertu v kostele ve Vracově – prim Iva Hromková

V posledních deseti až patnácti letech provedl soubor několik významných programů motivovaných vždy některou z písní našeho regionu, nebo tématicky zaměřených. Názvy byly podle písní nebo náplně programu jako například : Gdyž sem slúžíl císařovi, Fašaňku, fašaňku, Fialenko modrá aneb z písní botanických, Cesty Vracovjáků, Vzpomínka na turecké vojny, Soud Ivy Hromkové, Mamičko, tatíčku, Pod Slavkovem, Tanec zapomenutý Bohem i lidmi, Koně moje, Pod Veronú, Poklady, Odkaz legend aj. Celková činnost a zaměření s důrazem na zvykosloví předurčilo soubor Marýnka k pravidelnému zařazení do programů všech regionálních a mnoha mezinárodních festivalů jak u nás, tak i v zahraničí. Vždy jsme ale měli na paměti odpovědnou reprezentaci našeho města a regionu, ať to byly festivaly v České Republice, nebo ve Francii, Německu, Polsku, či Španělsku. V posledních letech se naší domovskou scénou stal hudební sál Nadace Chamartín, kde probíhají i zkoušky muziky a taneční skupiny, ženský sbor stále zkouší v hudebně MKK a mužský sbor už po mnoho let ve sklepě č. 17 v Barákách.

Co o nás píší na městě si můžete prohlédnout zde