×
Vedoucí souboru:
Pavel Peržela
Luční 998
69642 Vracov
Technické věci:
Aleš Mopils

Pořady souboru Marýnka jsou inspirovány historickými fakty, o nichž si lidé zpívali na základě vlastních zkušeností, nebo vyprávění otců či dědů. Tak vznikly programy Vzpomínka na turecké vojny, nebo třeba Pod Veronú pod tým kopcem, který byl věnován maršálu Radeckému a jeho italskému tažení. Většinou jsou tyto pořady provedeny v roku výročí jednotlivých událostí. Tak vznikl i program Pod Slavkovem pod tú horú.

Dalším motivem může být třeba jen text písně , jako například Ve Vracově na jarmaku, nebo Co sa stalo gdysi. Životním stylem našich předků bylo převážně zemědělství, a tak byly pořady pojmenovány Koně moje, nebo Až pojedu orat.

Dalším motivem jsou také osobnosti národopisu a naše vzpomínky na setkání s nimi. Pak jsou názvy jako Poklady znovu objevené, nebo Odkaz legend.

Zvláštním název má i náš vlastní projekt Tance zapomenuté Bohem i lidmi. Stejný název nesl i jeden z pořadů, věnovaný obnově vracovské sedlcké po sto letech, který vedoucí souboru Pavel Petržela připravil pro Slovácký rok 2011.

Naší snahou je návrat k tradici a největší silou souboru je znalost a udržování zvykosloví a výročních zvyků. K tomu hodně napomáhá i skutečnost, že jak mužský a ženský sbor, cimbálová muzika se sólisty i taneční skupina jsou organickými součástmi souboru Marýnka. Pokud navštívíte kterýkoliv z našich pořadů, budete vítáni a budete našimi milými hosty

Co o nás píší na městě si můžete prohlédnout zde